Een brug tussen jouw omgeving en geest

Maya Franssens, een bevlogen klinisch neuropsychologe en psychodiagnosticus, heeft bijna twee decennia lang met toewijding gewerkt aan het ontrafelen van de complexiteit van de mens. Ze wordt gepassioneerd door de dynamiek tussen gedrag, emoties en de verwerking van informatie in ons brein. Daarnaast koestert ze een diepe interesse in de invloed van onze omgeving en ervaringen op onze perceptie en interpretatie van de wereld om ons heen. Maak kennis met Maya en laat je meenemen op een fascinerende reis door de intrigerende werking van de menselijke geest.

De ultieme synergie: Mis en Mind verbindt de geest met de omgeving

Binnen Maya Franssens nieuw ontwikkelde concept Mis en Mind wordt de brug geslagen tussen het brein en de omgeving. De analyse van iemands eigenheid wordt gekoppeld aan de omgeving, met als doel de wisselwerking tussen beide te optimaliseren.

Binnen Mis en Mind wordt de omgeving waarin iemand zich bevindt, zoals de werkomgeving, thuisomgeving, prestatieomgeving, vrijetijdsomgeving, enzovoort, afgestemd en ontworpen op een manier die optimaal aansluit bij het individuele breinfunctioneren van die persoon.

De krachtige samensmelting van brein en beleving

Extensief wetenschappelijk onderzoek toont een duidelijke invloed van de omgeving op het brein en hoe het brein op zijn beurt de beleving van de omgeving stuurt en beïnvloedt. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 38% – 60% van het dagelijkse functioneren wordt beïnvloed door individuele genetica, wat aangeeft dat er veel potentieel is om de basis van neuroplasticiteit naar een hoger niveau te tillen. Het brein heeft een individuele aanleg op basis van genetische factoren en opgedane ervaringen, maar het proces van het creëren van verbindingen tussen hersencellen blijft gedurende het hele leven plaatsvinden. Elke omgeving en ervaring die iemand heeft, zal dus de structuur en het functioneren van het brein beïnvloeden.

Het is bekend dat iedereen verschillend is en een unieke manier heeft om sensorische en biologische prikkels te verwerken. Deze individuele verwerking is gebaseerd op genetica, de opgroeicontext en opgedane ervaringen, wat leidt tot een eigen interpretatie van de omgeving en een persoonlijke beleving. Op basis hiervan worden emoties ervaren, zowel bewust als onbewust, en ontstaan bepaalde denkpatronen. Met een wisselwerking tussen beiden kan de omgeving worden ingezet om invloed uit te oefenen op het dagelijkse functioneren. Dit kan variëren van het reguleren of stimuleren van het brein, het verminderen van ‘ruis’ zodat het brein meer ruimte heeft om informatie te verwerken, het beïnvloeden van het stresssysteem, het reguleren van emoties en cognitie, tot het bevorderen van specifieke doelen zoals verbeterde prestaties, verhoogde focus, creativiteit, enzovoort.

Hiervoor worden diverse wetenschappelijke disciplines zoals omgevingspsychologie, neurowetenschappen, psychologie en esthetiek toegepast. Daarnaast wordt ook individuele psychodiagnostiek gebruikt, alles binnen een zorgvuldig afgestemd esthetisch kader.

Your true self

Op de website van Mis en Mind is er een online tool genaamd ‘Your true self’ beschikbaar. Deze tool biedt op een toegankelijke manier een eerste stap aan om een uitgebreid inzicht te krijgen in hoe iemand functioneert in relatie tot zichzelf, anderen, de omgeving en de bredere context. De vragenlijsten, experimenten en opdrachten zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en worden op een visueel aantrekkelijke manier gepresenteerd. Na het invullen van de tool ontvangt de gebruiker een uitgebreid onderzoeksrapport met een duidelijke uitleg en concrete tips om toe te passen in de omgeving en levensstijl. Dit vormt de eerste stap naar verdere afstemming met de wereld om hen heen.

Bij de aanvullende diensten wordt er gewerkt met de verkregen informatie om het functioneren en de behoeften van de persoon in kaart te brengen, zowel op algemeen niveau (hoe wordt iemand normaal gesproken beïnvloed?) als op het actuele moment (wat heeft iemand nu nodig, zoals bij een burn-out of depressie waarin het brein anders functioneert). Eerst wordt er gewerkt aan zelfkennis, vervolgens wordt de omgeving in kaart gebracht, waarna er een advies en/of ontwerpplan wordt opgesteld voor de omgeving. Dit kan fysieke aspecten omvatten, zoals de thuis- en werkomgeving en de organisatie ervan, evenals biologische en psychologische elementen, zoals autonomie en controle over de omgeving. Ook sociale en ervaringsgerichte aspecten kunnen worden meegenomen.

We all grow out of the seeds of love, in a world that embraces. So make it the right world for you!

Mis en Mind

Mind-driven design: Ontdek de kracht van jouw beleving en omgeving”

Door het toepassen van sensorische aspecten, strategische gebouwimplantatie, doelgericht gebruik van esthetische designelementen en advies op sociaal, ervarings- of biologisch niveau, streven we ernaar om een nauwkeurige afstemming en begeleiding van jouw beleving en ervaring te bereiken.” Maya Franssens

Mis en Mind is een innovatief bedrijfsconcept met de ambitie om een revolutie teweeg te brengen in ‘mind-driven design in and around your world’. Het doel is om mensen bewuster te maken van hun eigen functioneren, persoonlijke behoeften en de invloed die hun omgeving hierop kan hebben.

Geschreven door Maya Franssens, klinisch neuropsychologe en psychodiagnosticus en zaakvoerster van Mis en Mind.

Maya Franssens contacteren?

Kortrijkstraat 360 – 9700 Oudenaarde

www.misenmind.com

info@misenmind.com

+32 497 99 92 54‬

First Friends is een collectief van premium merken die hun klanten écht op de eerste plaats zetten! We doen dit door enkel duurzame en kwalitatieve producten en diensten aan te bieden, toegankelijk en bereikbaar te zijn en een gevoel van verwondering te creëren bij onze klanten. De partners van ons collectief hebben allen een bedrijfscultuur waarbinnen ze actief vragen om klantenfeedback en hun klanten betrekken bij het verder verfijnen en ontwikkelen van hun aanbod. Elke First Friends wil een positieve impact genereren op de wereld die hen omringt!